Profesjonalne tłumaczenia

Natychmiastowa wycena
0%
biuro tłumaczeń
 • tłumaczenie kart charakterystyki
 • sprawozdania finansowe
 • tłumaczenia finansowe
 • strony internetowe
 • MSDS
 • instrukcje obsługi
 • instrukcje użytkownika
 • instrukcje obsługi i konserwacji
 • biuro tłumaczeń technicznych
 • tłumaczenia techniczne biuro tłumaczeń
 • tłumaczenia
 • tłumacz

Na jakie języki tłumaczymy

Obsługiwane formaty

Tłumaczenia techniczne

indywidualne rozwiązania

Nasze tłumaczenia techniczne są przeprowadzane przez zawodowych tłumaczy, tłumaczących z języka obcego na swój język ojczysty, wyspecjalizowanych w różnorodnych sektorach.

Tłumacz techniczny musi być obeznany z procesami produkcyjnymi, trybami roboczymi maszyn oraz normami regulującymi sposób redagowania dokumentacji technicznej, dzięki czemu jest w stanie zapewnić najwyższą jakość tłumaczenia.

tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia prawnicze

lepiej dmuchać na zimne

tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia sądowe i prawnicze mają niezwykle specjalistyczny charakter.

Stopień trudności tłumaczenia może się zmieniać w zależności od treści, języka źródłowego i języka docelowego. Na tym polu zwykłe przetłumaczenie zwrotów językowych nie jest wystarczające. Bardzo często wymagane jest oddanie pojęć prawniczych należących do systemu normatywnego, który nie odzwierciedla analogicznego systemu w języku docelowym, lecz różni się od niego pod względem organizacji, tła kulturowego i tradycji.

Przetłumaczenie dokumentu o charakterze prawniczym jest zatem zawsze bardzo delikatnym zadaniem, które może zostać powierzone jedynie tłumaczom posiadającym odpowiednie kompetencje językowe oraz znajomość systemu prawnego języka wyjściowego oraz docelowego.

Nasze biuro tłumaczeń korzysta w tym celu z usług tłumaczy będących native speakerami i posiadających odpowiednią specjalizację, co pozwala im spełnić w stu procentach powyższe wymagania.

Zespół doświadczonych tłumaczy, stosowanie najbardziej zaawansowanego oprogramowania i procedury zapewniania jakości pozwalają nam zagwarantować poprawność terminologiczną naszych tłumaczeń prawniczych.

Tłumacze są zobowiązani do zachowywania poufności dzięki odpowiednim umowom zwieranym z naszym biurem. Tę samą poufność powierzanych nam informacji gwarantujemy naszym klientom.

Tłumaczenia finansowe

zgodność z międzynarodowymi standardami rachunkowości

Na przestrzeni ostatnich lat harmonizacja zasad rachunkowości była jednym z głównych dążeń Unii Europejskiej, mającym na celu ułatwienie rozwoju i efektywności europejskich rynków finansowych.

Stosowanie różnych zasad rachunkowości w każdym z państw członkowskich stanowiło hamulec dla rozwoju rynków oraz powodowało słabą „czytelność“ stanu finansowego poszczególnych firm.

Decyzja Unii Europejskiej dotycząca wprowadzenia w każdym z państw członkowskich standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej MSR/MSSF, zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB - International Accounting Standard Board), narodziła się z potrzeby określenia pełnego korpusu reguł rachunkowości uznanego na poziomie międzynarodowym.

Po wydaniu Rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, począwszy od 1 stycznia 2005 r. emitenci papierów wartościowych, firmy ubezpieczeniowe, banki są zobowiązane do przygotowywania swych skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).

tłumaczenia Poznań

Tłumaczenia handlowe

bo styl ma znaczenie

biuro tłumaczeń Poznań

Prawidłowo wykonane tłumaczenia handlowe mogą pomóc w rozwoju Państwa firmy.

Sprzedaż towarów i usług konsumpcyjnych wymaga dużego zaangażowania w zakresie komunikacji i budowania wizerunku firmy spójnego ze stawianymi sobie celami.

Wszystko to zostało dobrze zrozumiane przez firmy, które odniosły sukces: w rzeczy samej poświęcają one znaczne środki na badania i na wdrażanie skutecznych strategii marketingowych.

Z tekstami handlowymi i marketingowymi wiąże się ryzyko skalibrowania komunikacji pod kątem odbiorców w tylko jednym kraju, pomijając dostosowanie językowe i kulturowe niezbędne do przedstawienia prawidłowego wizerunku firmy klientom na rynkach eksportowych. Niestety, często zdarza się, że wysiłek włożony w stworzenie strategii marketingowej jest niweczony przez nieodpowiednio czy wręcz źle wykonane tłumaczenia handlowe lub marketingowe, gdzie końcowy przekaz brzmi po prostu sztucznie.

Z tego względu tłumaczenie tekstów o charakterze handlowym i marketingowym nie może być uznane za rutynowe działanie. Przetłumaczenie tekstu reklamowego, katalogu, cennika lub broszury jest trudnym zadaniem i wymaga dużej staranności ze strony każdego profesjonalnego tłumacza.

Stosowanie właściwej terminologii jest niezbędne, ale równie zasadnicze znaczenie ma wykorzystanie formuł językowych odpowiednich do docelowej grupy klientów.

Dotyczy to tym bardziej tłumaczeń handlowych i marketingowych odnoszących się do produktów zaawansowanych technologicznie lub kierowanych do konkretnej grupy klientów.

Z tego względu warto powierzyć tłumaczenie profesjonalnej agencji, która zleci jego wykonanie tłumaczowi będącemu rodzimym użytkownikiem języka docelowego i wyspecjalizowanemu w danym sektorze produktów.

Nomo Translations

Tłumaczenia dla biznesu

profesjonalne biuro tłumaczeń

Biuro tłumaczeń NOMO TRANSLATIONS jest odpowiednich partnerem dla firm, zakładów produkcyjnych i przedstawicieli wolnych zawodów, którzy potrzebują wysokiej jakości usług tłumaczeniowych.

Zespół zawodowych tłumaczy, tłumaczących wyłącznie na swój język ojczysty, wyspecjalizowanych w tłumaczeniu dokumentów technicznych, prawniczych, finansowych i handlowych.

Narzędzia pracy wykorzystujące najnowsze zdobycze technologiczne w branży tłumaczeń.

Procedury kontroli jakości gwarantujące poprawność terminologiczną i redukujące do minimum margines błędu.

Tłumaczymy na język włoski, polski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, chiński i na wiele innych języków.

Naszą silna stroną jest dobra cena: możecie spodziewać się profesjonalnie wykonanej usługi za cenę niższą niż ta, jaką płaciliście do tej pory.

Nasze tłumaczenia techniczne są przeprowadzane przez zawodowych tłumaczy, tłumaczących z języka obcego na swój język ojczysty, wyspecjalizowanych w różnorodnych sektorach.

Tłumacz techniczny musi być obeznany z procesami produkcyjnymi, trybami roboczymi maszyn oraz normami regulującymi sposób redagowania dokumentacji technicznej, dzięki czemu jest w stanie zapewnić najwyższą jakość tłumaczenia.

Od tłumacza wymaga się kompetencji wykraczających poza zwykłe umiejętności językowe.

Precyzja terminologiczna ma zasadnicze znaczenie. W tłumaczeniach technicznych brak miejsca na wolną interpretację. Bardzo często instrukcje obsługi i konserwacji maszyn zawierają jednak terminy stosowane wyłącznie w danym zakładzie, ważna jest więc też możliwość bezpośredniej współpracy tłumacza z klientem i dokładne zrozumienie sposobu i kontekstu działania danego urządzenia.

Dane kontaktowe

Nomo Translations

Ul. B. Limanowskiego 12 lok. 4.1

60-744 Poznań - Poland

info@nomotranslations.pl

+39 0931 175 61 43

+48 503 940 970

NIP 6181864634